Plankeværk i Næstved

Plankeværk i Næstved

05 Marts 2015

Kaos-Vagten løser mange spændende opgaver indenfor en række områder.

På dette billede ses før og efter fra en grund i Næstved.

Grunden var tilgroet. Der var et gammelt råddent hegn, træer og buske der var groet for store og ikke passet.

Vi kiggede på opgaven og vurderede den. På få dage skiftede arealet fuldstændig karakter. Først og fremmest, blev træer og buske beskåret. Haveaffaldet blev bortskaffet til den lokale genbrugsstation.

Herefter byggede vi et nyt, flot plankeværk og det er naturligt med til at give arealet et nyt flot udseende.