Oversvømmelse

Mandag, 18 maj 2015 15:43

Oversvømmelse

oversvoemmelse kaelderetage
oversvoemmelse kedelrum

Oversvømmelse

Oversvømmelser er et større og større problem i vort område. Derfor er det også et af kaos-vagten.dk 's fokusområder. De mange skybrud og storme har gjort at Kaos-vagten.dk er særligt forberedte på denne type opgaver.

Kaos-vagten.dk hjælper med at stoppe skaden og klarer oprydningen, tørring og hjælper med udbedring af de mindre skader der måtte være opstået.

Efter en oversvømmelse i en bygning er det vigtigt at Kaos-vagten.dk tilkaldes straks, så vi kan løse opgaven før skimmelsvampen sætter sig.

Har Du oversvømmelse, så ring straks til Kaos-vagten.dk på tlf. +45 23 404 409.

Få mere at vide
1000 tegn tilbage